<- rok 2011                       rok 2013 ->

 

 

Memoriál Sváti Pulce 2012

7. ročník, 12.-13. června 2012

 

Účastníci 7. ročníku Memoriálu Sváti Pulce

 

důvodem tak pozdního zápisu není neschopnost jej napsat, ale nedodání potřebných dat z českého statistického úřadu! Případné stížnosti tedy adresujte přímo na e-mail infoservis@czso.cz, nebo využijte Elektronické podatelny ČSÚ

 

Jako největší úspěch, oproti ročníku prvnímu vidím více než dvojnásobné navýšení počtu Pulců mužů. Konkrétně z osmi v roce 2006 na nynějších devatenáct! Je to myslím krásný úspěch naší snahy o pozvednutí tělesných aktivit v zemích českých (je vidět, že jsme pravými pokračovateli pánů Svojsíka, Tyrše, Frištenského). Někdo by možná chtěl namítnout, že počet účastníků je také mnohem vyšší a tím zkreslit tento jednoznačný úspěch. Chtěl bych zde z pozice ředitele memoriálu proti takovým ostře protestovat: Protestuji! Dalším, možná ještě větším úspěchem jsou výsledky vědomostního testu. Zde jsme zaznamenali o 13,2% správných odpovědí, než tomu bylo v testu předchozím. Je vidět, že Cimrmanofikace pokračuje správným směrem.

 

Ale abych přidal i kritiku do vlastních řad (nebo spíš řady). Snížení množství blbců mezi účastníky memoriálu, nelze považovat za jednoznačný úspěch. Je sice pravdou, že z původních 5,21% na prvním ročníku jsme se dostali na pěkných 3,8% nyní. Jistě je i pro vás milým zjištěním, že na Milešovku jste šli jen s třemi celými, sedmi desetinami blbce! Což je mimochodem o více než polovinu méně než činí celonárodní průměr. Našim původním cílem bylo však atakovat hranici jednoho procenta, naštěstí teď už víme, kteří účastníci nám to kazí a věříme, že se tito po výzvě, která jim byla doručena, memoriálu napříště nezúčastní. Za organizátory mohu slíbit, že se budeme i nadále snažit množství těchto redukovat, popřípadě snižovat (nikdy však snížením počtu ředitelů!)

 

fotografie od Jirky a Aleše naleznete zde

od Standy, účastníka č. 183 zde.

 

 


 

Zimní výstup na Milešovku 2012

 

Šestý zimní výstup na Milešovku, na počest nejslavnějšího českého horolezce Sváti Pulce, se konal

2. února roku 2013.

 

Napětí a očekávání v předvečer akce bylo tak veliké, že vyvolalo
silné erupce na Slunci, které zaznamanala i NASA.
Naštěstí ani toto nemohlo ovlivnit rekordní počet účastníků,
kteří se nejen zúčastnili zimního výstupu, ale ho i došli až do konce
a zakončili akci přípitkem na vrcholu Lovoš.

Fotografie od Jirky a Honzy naleznete zde.

 

 


 sepsali Aleš a Jirka